Pippol Telefonía Cloud Profesional, C/ Pujades, 51, 08005-Barcelona, és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les marques, imatges, textos, dissenys, animacions, o qualsevol altre contingut o elements d’aquest website, o disposa dels permisos necessaris per a la seva utilització. Qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, o transformació, així com qualsevol altra forma d’explotació de tot o part d’aquests continguts o elements, realitzat sota qualsevol forma o mitjançant qualsevol mitjà, requerirà el consentiment previ i per escrit de Pippol Telefonía Cloud Profesional. L’accés al web implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús, i sinó estigués d’acord amb aquestes, haurà d’abstenir-se d’accedir a la pàgina o d’utilitzar els serveis que es presten a través d’aquesta. Les condicions d’accés i  ús del present web es regeixen pels principis de legalitat i de bona fe, comprometent-se l’Usuari a utilitzar el lloc web, així com la informació o serveis subministrats de conformitat amb la Llei, la moral, els bons costums  i l’ordre públic.

 

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

El lloc web de www.pippol.es, els seus continguts i drets de Propietat Intel·lectual, la programació i el disseny del web es troben plenament protegits pels drets d’autor, quedant prohibida la seva reproducció, comunicació, divulgació i distribució a menys que es compti amb la preceptiva autorització. Així mateix, tots els signes distintius que apareixen al lloc web són titularitat de Pippol Telefonía Cloud Profesional, i es troben degudament registrats, quedant prohibida la seva reproducció o distribució sota cap mitjà, sense la deguda, prèvia i expressa autorització del seu titular. Pippol Telefonía Cloud Profesional podrà realitzar modificacions al contingut d’aquest website sense previ avís, tant pel que fa a la informació dels seus serveis, segons hi vagi ampliant i millorant la seva oferta, com en relació a qualsevol altre element que hi formi part del mateix.

 

Links

Els links i continguts de pàgines web de tercers a les que s’hi pot accedir des d’aquest lloc web, no són responsabilitat de l’esmentada Pippol Telefonía Cloud Profesional, no podent garantir que siguin exactes en el moment d’accés de l’usuari.

 

Exempció de responsabilitat

En cap cas Pippol Telefonía Cloud Profesional, serà responsable de la producció de qualsevol tipus de dany que els Usuaris o tercers hi poguessin ocasionar en el lloc web.

 

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per conèixer de qualsevol controvèrsia o litigi seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur.