Característiques particulars dels diferents productes de telecomunicacions (serveis de veu i dades) prestats per Pippol telefonía cloud profesional s.l.

Aquest document, amb força vinculant per a Pippol telefonía cloud profesional s.l. i els clients que han contractat qualsevol producte de telecomunicacions amb Pippol telefonía cloud profesional s.l., és un annex inseparable del contracte de prestació de serveis firmat o que té que firmar el client. En aquest document es recullen les condicions particulars o característiques pròpies de cadascun dels productes de telecomunicacions (prestació de serveis de tràfic de veu i/o dades) comercialitzats i/o prestats per Pippol telefonía cloud profesional s.l.Pippol telefonía cloud profesional s.l. realitzarà mensualment la facturació dels productes contractats pel client d’acord a les tarifes i preus vigents en cada moment. Els preus i tarifes s’entenen sempre, excepte disposició en contra, abans d’aplicar-hi als mateixos l’IVA.

ACCÉS INDIRECTE

Sistema que utilitza les mateixes línies que té el client en l’actualitat, redirigides per cursar el seu tràfic sortint a través del nostre operador Pippol telefonía cloud profesional s.l. Permet mantenir la numeració actual del client. Facturació per segons, des del primer segon. Sense cost d’establiment de trucada, excepte a números de Xarxa Intel·ligent. S’aplicaran els preus vigents de la tarifa de Accés Indirecte a la firma del contracte. Només pot realitzar-se sobre línies fixes de l’Operador Telefónica Movistar. Els preus vigents podran ser consultats a l’àrea de client.

ACCÉS DIRECTE

Servei de telefonia fixe a través de Veu IP i accés a Internet, Pippol telefonía cloud profesional s.l. dóna el servei de línia directament al client. Facturació per segons, des del primer segon. Sense cost d’establiment de trucada, excepte a números de Xarxa Intel·ligent. S’aplicaran els preus vigents de la tarifa de Accés Directe a la firma del contracte. Els preus vigents podran ser consultats a l’àrea de client. Aquesta modalitat de connexió permet a Pippol telefonía cloud profesional s.l. oferir serveis addicionals associats a la Veu IP…

NUMERACIÓ GEOGRÀFICA

Contractació de nous números geogràfics nacionals i internacionals. És possible portar la numeració actual del client a Pippol telefonía cloud profesional s.l… Per només 2,5 €/mes per número nacional i des de 9€/mes, per número internacional. Els números no estan vinculats als canals. Preus amb IVA no inclòs.

TRUNK SIP

Permet tenir números geogràfics nacionals portats o nous il·limitats i tenir múltiples converses simultànies. El sistema permet ampliar sense límits el nombre de canals addicionals. Números addicionals nous i portats a 2,5 €/mes per número. Preus amb IVA no inclòs.

 

PAQUETS DE VEU ( accés directe)

PIPVOIP Alpha

El paquet de veu Alpha per a clients d’accés directe que influeix 2 canals de veu ip amb trucades:

 • A fixos nacionals (metropolitanes, provincials i interprovincials) de dilluns a diumenge de 0h a 24h.
 • A fixos internacionals zona 1(a les següents destinacions fixes internacionals: Alemanya, Argentina, Àustria, Bèlgica, Brasil, Canadà, Xina, Croàcia, Dinamarca, EE.UU., França, Grècia, Holanda, Hong Kong, Hongria, Índia, Irlanda, Israel, Italià, Perú, Portugal, Regne Unit, Rep. Checa, Romania, Rússia, Singapur, Suècia, Suiza, Tailàndia, Turquia i Veneçuela) de dilluns a diumenge de 0h a 24h amb límit de tots dos de 1.500 minuts/mes.
 • A mòbils nacionals de dilluns a diumenge de 0h a 24h amb límit de 250 minuts.
 • Per un cost mensual de 30€+ IVA i 30€ d’alta.
 • Els minuts que superin el límit establert a fixos nacionals es facturaran a preu de 0,010€/min tarificació per segons des del primer segon a mòbils es facturaran a preu de 0,030€/min tarificació per segons des del primer segon i a internacional zona 1 a preu de 0,040€/min min tarificació per segons des del primer segon.

Els minuts no consumits dins de la tarifa plana no són acumulables. Les tarifes són renovables automàticament cada mes, la baixa haurà de ser comunicada abans del dia 25 del mes anterior a la baixa, en cas contrari no es farà efectiva la baixa fins el mes següent. La tarifa plana es troba limitada a: trucades de veu o fax (no permetent-se la seva utilització de forma abusiva o excessiva), no contemplen i per això estan prohibides les trucades a dades de qualsevol modalitat així com trucades realitzades amb el propòsit d’establir enllaços i transmissió de dades, trucades d’accés a xarxes de dades o jocs en xarxa. En cap moment es permetem la realització de connexions a través de routers o qualsevol tipus de suport físic o complement que mitjançant software o hardware hi permeti el redireccionament o aixecament de línia. Aquest servei tampoc podrà ser contractat per empreses o particulars amb ànim de lucre per a la prestació de serveis a tercers o per a auto prestació de serveis de tele marketing, locutoris, cibercafès, prospecció telefònica, tele venda, servei d’enviament massiu de faxos, etc.. així com qualsevol ús que suposi una activitat lucrativa per al client.

 

PIPVOIP Bravo

El paquet de veu Bravo per a clients d’accés directe que inclou 3 canals de veu ip amb trucades:

 

 • A fixos nacionals (metropolitanes, provincials i interprovincials) de dilluns a diumenge de 0h a 24h.
 • A fixos internacionals zona 1 (a les següents destinacions fixes internacionals: Alemanya, Argentina, Àustria, Bèlgica, Brasil, Canadà, Xina, Croàcia, Dinamarca, EE.UU., França, Grècia, Holanda, Hong Kong, Hongria, Índia, Irlanda, Israel, Italià, Perú, Portugal, Regne Unit, Rep. Checa, Romania, Rússia, Singapur, Suècia, Suiza, Tailàndia, Turquia i Veneçuela) de dilluns a diumenge de 0h a 24h amb límit de tots dos de 2.250 minuts/mes.
 • A mòbils nacionals de dilluns a diumenge de 0h a 24h amb límit de 375 minuts.
 • Per un cost mensual de 45€+ IVA i 30€ d’alta.
 • Els minuts que superin el límit establert a fixos nacionals es facturaran a preu de 0,010€/min tarificació per segons des del primer segon a mòbils es facturaran a preu de 0,030€/min tarificació per segons des del primer segon i a internacional zona 1 a preu de 0,040€/min min tarificació per segons des del primer segon.

Els minuts no consumits dins de la tarifa plana no són acumulables. Les tarifes són renovables automàticament cada mes, la baixa haurà de ser comunicada abans del dia 25 del mes anterior a la baixa, en cas contrari no es farà efectiva la baixa fins el mes següent. La tarifa plana es troba limitada a:trucades de veu o fax (no permetent-se la seva utilització de forma abusiva o excessiva), no contemplen i per això estan prohibides les trucades a dades de qualsevol modalitat així com trucades realitzades amb el propòsit d’establir enllaços i transmissió de dades, trucades d’accés a xarxes de dades o jocs en xarxa. En cap moment es permetem la realització de connexions a través de routers o qualsevol tipus de suport físic o complement que mitjançant software o hardware hi permeti el redireccionament o aixecament de línia. Aquest servei tampoc podrà ser contractat per empreses o particulars amb ànim de lucre per a la prestació de serveis a tercers o per a auto prestació de serveis de tele marketing, locutoris, cibercafès, prospecció telefònica, tele venda, servei d’enviament massiu de faxos, etc.. així com qualsevol ús que suposi una activitat lucrativa per al client.

 

PIPVOIP Charlie

El paquet de veu Charlie per a  clients d’accés directe que inclou 4 canals de veu ip amb trucades:

 

 • A fixos nacionals (metropolitanes, provincials i interprovincials) de dilluns a diumenge de 0h a 24h.
 • A fixos internacionals zona 1 ( a les següents destinacions fixes internacionals: Alemanya, Argentina, Àustria, Bèlgica, Brasil, Canadà, Xina, Croàcia, Dinamarca, EE.UU., França, Grècia, Holanda, Hong Kong, Hongria, Índia, Irlanda, Israel, Italià, Perú, Portugal, Regne Unit, Rep. Checa, Romania, Rússia, Singapur, Suècia, Suiza, Tailàndia, Turquia i Veneçuela) de dilluns a diumenge de 0h a 24h amb límit de tots dos de 3.000 minuts/mes.
 • A mòbils nacionals de dilluns a diumenge de 0h a 24h amb límit de 500 minuts.
 • Per un cost mensual de 60€+ IVA i 30€ d’alta.
 • Els minuts que superin el límit establert a fixos nacionals es facturaran a preu de 0,010€/min tarificació per segons des del primer segon a mòbils es facturaran a preu de 0,030€/min tarificació per segons des del primer segon i a internacional zona 1 a preu de 0,040€/min min tarificació per segons des del primer segon.

Els minuts no consumits dins de la tarifa plana no són acumulables. Les tarifes són renovables automàticament cada mes, la baixa haurà de ser comunicada abans del dia 25 del mes anterior a la baixa, en cas contrari no es farà efectiva la baixa fins el mes següent. La tarifa plana es troba limitada a:trucades de veu o fax (no permetent-se la seva utilització de forma abusiva o excessiva), no contemplen i per això estan prohibides les trucades a dades de qualsevol modalitat així com trucades realitzades amb el propòsit d’establir enllaços i transmissió de dades, trucades d’accés a xarxes de dades o jocs en xarxa. En cap moment es permetem la realització de connexions a través de routers o qualsevol tipus de suport físic o complement que mitjançant software o hardware hi permeti el redireccionament o aixecament de línia. Aquest servei tampoc podrà ser contractat per empreses o particulars amb ànim de lucre per a la prestació de serveis a tercers o per a auto prestació de serveis de tele marketing, locutoris, cibercafès, prospecció telefònica, tele venda, servei d’enviament massiu de faxos, etc.. així com qualsevol ús que suposi una activitat lucrativa per al client.

 

PIPVOIP Delta

El paquet de veu Delta per a clients d’accés directe que inclou 8 canals de veu ip amb trucades:

 

 • A fixos nacionals (metropolitanes, provincials i interprovincials) de dilluns a diumenge de 0h a 24h.
 • A fixos internacionals zona 1( a les següents destinacions fixes internacionals: Alemanya, Argentina, Àustria, Bèlgica, Brasil, Canadà, Xina, Croàcia, Dinamarca, EE.UU., França, Grècia, Holanda, Hong Kong, Hongria, Índia, Irlanda, Israel, Italià, Perú, Portugal, Regne Unit, Rep. Checa, Romania, Rússia, Singapur, Suècia, Suiza, Tailàndia, Turquia i Veneçuela) de dilluns a diumenge de 0h a 24h amb límit de tots dos de 6.000 minuts/mes.
 • A mòbils nacionals de dilluns a diumenge de 0h a 24h amb límit de 750 minuts.
 • Per un cost mensual de 110€+ IVA i 60€ d’alta.
 • Els minuts que superin el límit establert a fixos nacionals es facturaran a preu de 0,010€/min tarificació per segons des del primer segon a mòbils es facturaran a preu de 0,030€/min tarificació per segons des del primer segon i a internacional zona 1 a preu de 0,040€/min min tarificació per segons des del primer segon.

Els minuts no consumits dins de la tarifa plana no són acumulables. Les tarifes són renovables automàticament cada mes, la baixa haurà de ser comunicada abans del dia 25 del mes anterior a la baixa, en cas contrari no es farà efectiva la baixa fins el mes següent. La tarifa plana es troba limitada a:trucades de veu o fax (no permetent-se la seva utilització de forma abusiva o excessiva), no contemplen i per això estan prohibides les trucades a dades de qualsevol modalitat així com trucades realitzades amb el propòsit d’establir enllaços i transmissió de dades, trucades d’accés a xarxes de dades o jocs en xarxa. En cap moment es permetem la realització de connexions a través de routers o qualsevol tipus de suport físic o complement que mitjançant software o hardware hi permeti el redireccionament o aixecament de línia. Aquest servei tampoc podrà ser contractat per empreses o particulars amb ànim de lucre per a la prestació de serveis a tercers o per a auto prestació de serveis de tele marketing, locutoris, cibercafès, prospecció telefònica, tele venda, servei d’enviament massiu de faxos, etc.. així com qualsevol ús que suposi una activitat lucrativa per al client.

 

PIPVOIP Foxtrot

El paquet de veu Foxtrot per a clients d’accés directe que inclou 16 canals de veu ip amb trucades:

 

 • A fixos nacionals (metropolitanes, provincials i interprovincials) de dilluns a diumenge de 0h a 24h.
 • A fixos internacionals zona 1 (a les següents destinacions fixes internacionals: Alemanya, Argentina, Àustria, Bèlgica, Brasil, Canadà, Xina, Croàcia, Dinamarca, EE.UU., França, Grècia, Holanda, Hong Kong, Hongria, Índia, Irlanda, Israel, Italià, Perú, Portugal, Regne Unit, Rep. Checa, Romania, Rússia, Singapur, Suècia, Suiza, Tailàndia, Turquia i Veneçuela) de dilluns a diumenge de 0h a 24h amb límit de tots dos de 12.000 minuts/mes.
 • A mòbils nacionals de dilluns a diumenge de 0h a 24h amb límit de 1.500 minuts.
 • Per un cost mensual de 180€+ IVA i 60€ d’alta.
 • Els minuts que superin el límit establert a fixos nacionals es facturaran a preu de 0,010€/min tarificació per segons des del primer segon a mòbils es facturaran a preu de 0,030€/min tarificació per segons des del primer segon i a internacional zona 1 a preu de 0,040€/min min tarificació per segons des del primer segon.

 

Els minuts no consumits dins de la tarifa plana no són acumulables. Les tarifes són renovables automàticament cada mes, la baixa haurà de ser comunicada abans del dia 25 del mes anterior a la baixa, en cas contrari no es farà efectiva la baixa fins el mes següent. La tarifa plana es troba limitada a:trucades de veu o fax (no permetent-se la seva utilització de forma abusiva o excessiva), no contemplen i per això estan prohibides les trucades a dades de qualsevol modalitat així com trucades realitzades amb el propòsit d’establir enllaços i transmissió de dades, trucades d’accés a xarxes de dades o jocs en xarxa. En cap moment es permetem la realització de connexions a través de routers o qualsevol tipus de suport físic o complement que mitjançant software o hardware hi permeti el redireccionament o aixecament de línia. Aquest servei tampoc podrà ser contractat per empreses o particulars amb ànim de lucre per a la prestació de serveis a tercers o per a auto prestació de serveis de tele marketing, locutoris, cibercafès, prospecció telefònica, tele venda, servei d’enviament massiu de faxos, etc.. així com qualsevol ús que suposi una activitat lucrativa per al client.

 

PACK VOIP M ADSL/SDSL

MINUTS IL·LIMITATS

PACK VOIP M FTTH

MINUTS IL·LIMITATS

 

TARIFES CONTRACTES MÒBILS EMPRESES

TARIFES COMUNES A LA TELEFONIA MÒBIL DE Pippol telefonía cloud profesional s.l. PER A EMPRESES

Els preus de destinacions internacionals (establiment de trucada 0,1815€ IVA inclòs), Xarxa Intel·ligent, Roaming i Tarificació Especial, podran ser consultats a l’àrea de client. Cost del SMS nacional 0,094 € IVA inclòs. Cost de SMS Internacional 0,24 € IVA inclòs. En cas que els Mb inclosos en el Bono no es consumeixin durant els 30 dies de validesa, no hi podran ser acumulats.

TARIFES COMUNES A LA TELEFONIA MÒBIL DE Pippol telefonía cloud profesional s.l. PER A PARTICULARS

Tarifes que només poden ser contractades per persones físiques, no per persones jurídiques. El titular de les línies només pot ser una persona física amb DNI o NIE. Els preus de destinacions internacionals, Xarxa Intel·ligent, Roaming i Tarificació Especial, podran ser consultats a l’àrea de client. Cost del SMS nacional 0,097 € IVA inclòs. Cost de SMS internacional 0,24 € IVA inclòs. En cas que els Mb inclosos en el Bono no es consumeixin durant els 30 dies de validesa, no hi podran ser acumulats. El cost del Mb en tarifes de pagament per ús és de 0,036 €/Mb. En les tarifes planes un cop superat el bono de dades es redueix la velocitat de navegació.

TELEFONIA MÒBIL BOX FREE

Tarifa de pagament per ús. Sense cost d’establiment de trucada per a trucades a mòbil nacional o fix nacional, excepte Xarxa Intel·ligent. Facturació per segons des del primer segon. Cost de la trucada a Espanya 0,097€/min IVA inclòs i un cost de transmissió de dades de 0,036€/Mb IVA inclòs. Consum mínim de 6,10€ IVA inclòs.

TELEFONIA MÒBIL BOX SURF

Tarifa de pagament per ús. Els 5 primers minuts de cada trucada el cost de trucada és de 0 €/Min, a partir del minut 6 es cobra a 0,08 €/min IVA inclòs. Sense establiment en trucades internacionals a fixos i mòbils, exceptuant Xarxa Intel·ligent. Amb cost d’establiment de trucada per a trucades a fixos i mòbils nacionals de 0,081€ IVA inclòs, excepte Xarxa Intel·ligent. Facturació per segons des del primer segon.

TELEFONIA MÒBIL BOX S+

La Tarifa Box S+ inclou per una quota de 7,95€/mes IVA inclòs: 100 minuts en trucades a fixos i mòbils nacionals (no s’inclouen trucades a Xarxa Intel·ligent) i 300Mb de dades. Un cop consumit el bono de dades es redueix la velocitat de navegació a 16Kbs.

TELEFONIA MÒBIL BOX M+

La Tarifa Box M+ inclou per una quota de 11,98€/mes IVA inclòs: 300minuts en trucades a fixos i mòbils nacionals (no s’inclouen trucades a Xarxa Intel·ligent) i 1Gb de dades. Un cop consumit el bono de dades es redueix la velocitat de navegació a 16Kbs.

TELEFONIA MÒBIL BOX S+ INTERNACIONAL

La Tarifa Box S+ Internacional inclou per una quota de 8,95€/mes IVA inclòs: 100 minuts en trucades a fixos nacionals e internacionals (a més de 30 països) i mòbils nacionals (no s’inclouen trucades a Xarxa Intel·ligent) i 300Mb de dades. Un cop consumit el bono de dades es redueix la velocitat de navegació a 16Kbs.

TELEFONIA MÒBIL BOX INTERNACIONAL

La Tarifa Box Internacional inclou per una quota de 34,99€/mes IVA inclòs: 450minuts en trucades a fixos nacionals i internacionals (a més de 30 països) i mòbils nacionals (no s’inclouen trucades a Xarxa Intel·ligent) i 1Gb de dades. Un cop consumit el bono de dades es redueix la velocitat de navegació a 16Kbs.

TELEFONIA MÒBIL BOX IL·LIMITADA

La Tarifa Box Il·limitada inclou per una quota de 16,50€/mes IVA inclòs: minuts il·limitats en trucades a fixos i mòbils nacionals (no s’inclouen trucades a Xarxa Intel·ligent) i 1,5Gb de dades. Un cop consumit el bono de dades es redueix la velocitat de navegació a 16Kbs. Existeix una Política d’Ús Raonable, consultar a continuació.

TELEFONIA MÒBIL BOX IL·LIMITADA +

La Tarifa Box Il·limitada inclou per una quota de 19,45€/mes IVA inclòs: minuts il·limitats en trucades a fixos i mòbils nacionals (no s’inclouen trucades a Xarxa Intel·ligent) i 3Gb de dades. Un cop consumit el bono de dades es redueix la velocitat de navegació a 16Kbs.  Existeix una Política d’Ús Raonable, consultar a continuació.

TELEFONIA MÒBIL BOX IL·LIMITADA 6

La Tarifa Box Il·limitada inclou per una quota de 35,95€/mes IVA inclòs: minuts il·limitats en trucades a fixos i mòbils nacionals (no s’inclouen trucades a Xarxa Intel·ligent) i 6Gb de dades. Un cop consumit el bono de dades es redueix la velocitat de navegació a 16Kbs.  Existeix una Política d’Ús Raonable, consultar a continuació..

POLÍTICA D’ÚS RAONABLE PER A TARIFES MÒBILS IL·LIMITADES

Les trucades il·limitades a fixos i mòbils nacionals comprenen fins a 150 destinacions a cada cicle de facturació mensual, facturant-se a 0,084 Eur/min a partir de 150 destinacions.
Queda prohibit l’ús en “vigila bebés”, “walkie talkie” o similars, sent només permès l’ús de la línia per a trucades telefòniques complint la política d’ús raonable. La SIM entregada només serà vàlida per a dispositius mòbils convencionals.

No estan incloses en la tarifa les trucades a numeració curta i serveis de tarificació especial (901, 902, 80X, 70X etc.…)Està prohibit  l’ús en sim-box, locutoris, centraletes telefòniques o qualsevol altre tipus en el que es realitzin trucades de forma massiva. L’ús prohibit de la SIM derivarà en facturació amb un preu de 0,084 Eur/min així com les accions legals pertinents a les quals pertoqués en el cas de frau o trucades massives, així com la suspensió immediata de la línia.

TARIFES COMUNES A LA TELEFONÍA MÒBIL DE Pippol telefonía cloud profesional s.l. PER A EMPRESES

Els preus de Roaming podran ser consultats a l’àrea de client. Cost del SMS nacional 0,097 €. Cost de SMS internacionals 0,24 €. En cas que els Mb inclosos en el Bono no es consumeixin durant els 30 dies de validesa, no podran ser acumulats. Tarifa vàlida per accedir a Internet amb qualsevol dispositiu (PC, mòbil o PDA).
Un cop superada la tarifa de dades contractada, es redueix la velocitat de navegació. L’ APN per al pla de preus de 3 Gb és “lcr bono internet”. Preus sense IVA.

TARIFA BOX DADES 0.5

La Tarifa Box Dades 0.5, inclou per una quota de 7€/mes + IVA: 500 Mb de dades. Un cop consumit el bono de dades es redueix la velocitat de navegació.

TARIFA BOX DADES 1.0

La Tarifa Box Dades 1.0, inclou per una quota de 11€/mes + IVA: 1Gb de dades. Un cop consumit el bono de dades es redueix la velocitat de navegació.

TARIFA BOX DADES 2.0

La Tarifa Box Dades 2.0, inclou per una quota de 17€/mes + IVA: 2Gb de dades. Un cop consumit el bono de dades es redueix la velocitat de navegació.

TARIFA NOMÉS DADES 3Gb

La Tarifa Box Dades 3.0, inclou per una quota de 20,90€/mes + IVA: 3Gb de dades. Un cop consumit el bono de dades es redueix la velocitat de navegació. L’APN del servei és lcr bono internet.

 

CONECTIVITAT

 

SERVEIS CLOUD

CENTRAL VIRTUAL

En cas que es detecti qualsevol ús per part del client que contravingui alguna de les obligacions i condicions establertes en los paràgrafs anteriors, es donarà de baixa automàticament al client, facturant-se a aquest consum realitzat per minuts en totes les comunicacions. Amb permanència de 36 mesos només si hi ha lloguer de terminals. Per a la cancel·lació anticipada en cas de tenir permanència el client ha de pagar en una sola quota l’import total de les quotes restants del lloguer dels terminals.
Els costos del servei consten de Quota de configuració i posada en Servei Central Virtual (Instal·lació) + Quota mensual Extensions de Central Virtual o Lloguer terminal + Quota Trunk SIP / Numeració + Connectivitat Pippol telefonía cloud profesional s.l. + Tràfic Tarifa Accés Directe, Pack o Tarifa Plana.

SERVEIS ADDICIONALS

FAX TO MAIL

Possibilita l’enviament  recepció de Faxos des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet. Facturació per segons, des del primer segon. Sense cost d’establiment de trucada, excepte a números de Xarxa Intel·ligent. S’aplicaran els preus vigents de la tarifa de Accés Directe a la firma del contracte. Sense quota d’alta, quota mensual del servei: 9 € Comprovar la versió de Windows abans de sol·licitar el sistema.

XARXA INTEL·LIGENT

Es facturarà el cost de les trucades segons modalitat de numeració contractada, aplicant la tarifa vigent a la firma de contracte. Possibilitat d’activar un número nou o portar el propi. Els preus vigents podran ser consultats a l’àrea de client. Quota mensual de 10 € per número + IVA. Servei Routing manager bàsic inclòs.

SOFTPHONE

El servei inclou la utilització de la llicència en règim de lloguer. Un compte inclou un sol número de telèfon amb fins a 3 conversacions simultànies per 7 €/mes: IVA no inclòs. Cada compte softphone va associat a un CLI (Número Geogràfic Nacional portat o nou)

MOBILE CALL AWAY

La trucada realitzada a la plataforma serà facturada pel operador de la línia mòbil al client. La trucada des de la plataforma al número de destinació final serà facturada per Pippol telefonía cloud profesional s.l. al client final segons la tarifa de Accés Directe vigents a la firma del contracte.

 

EL TEU FIX AL MÒBIL

Contracta un número fix geogràfic nacional portat o nou i desvia les trucades a una línia mòbil Pippol telefonía cloud profesional s.l.. La quota mensual és de 5 €. Inclou 1.000 minuts de trucades entrants. Els minuts addicionals es facturaran a 0,08€. Preus amb IVA no inclòs.

MOBILE MARKETING

SMS PUSH

El servei inclou accés a una aplicació web per a l’enviament dels SMS. Sense quota d’alta, ni quota mensual, ni contracte de permanència.
Es pot contractar en dos modalitats: Bonos prepagament o escalat post-pagament
Els bonos de SMS s’han d’abonar per avançat. El preu de cada bono SMS contractat és de 500sms per 39€, 1.000sms per 73€, 2.000sms per 144€, 5.000sms per 330€, 10.000 per 630€, 20.000sms per 1.160€ i 50.000sms per 2.600€. Aquests SMS, en la seva modalitat de bono prepagament, no tenen caducitat.
La segona opció és pagament per ús mensual o post- pagament. En aquest cas s’aplica un preu per cada sms, segons un escalat mensual sent un pagament per ús. Els preus són: 0,073€ de 1 fins a 1.000 sms, 0,066€ de 1.001 a 5.000 sms, 0,063€ de 5.001 a 10.000 sms, 0,058€ de 10.001 a 50.000 sms i 0,051 per a més de 50.001 sms al mes. Al final de mes se l’hi factura al client els sms enviats durant aquell període aplicant l’escalat. Tots els preus són sense IVA.