No tots els proveïdors de comunicacions IP i serveis cloud proporcionen la mateixa qualitat de servei. Per això, a l’hora de valorar una oferta, no has de fixar-t’hi únicament en el preu.

A Pippol volem garantir-te la millor experiència com a client complint amb els estàndards més exigents.

Compromesos amb un mínim de disponibilitat del 99,5%.

A Pippol hem treballat força per aconseguir un compromís mínim de disponibilitat del 99,5% per als serveis SIP del nostre portafolis professional. En cas, contrari, cada 2 hores de indisponiblitat addicional comportaran una compensació d’un 5% dels costos mensuals recurrents fixos per part de Pippol, fins a un màxim del 15%.

Cerques una solució de garanties? Som la teva millor opció.

Definició de disponibilitat

Es tracta d’una mesura que ens indica quant de temps estan disponibles els serveis SIP del portafolis de Pippol, basant-nos en un càlcul mensual segons la següent fórmula:

Disponibilitat=

Total Hores del mes – Total hores no disponibilitat durant el mes

Total Horas del mes

  • 100

S’exclouran dels períodes de no disponibilitat a totes les incidències que siguin per causa de:

  • Errors a la xarxa local dels clients.
  • Errors en equipaments dels clients.
  • Errors a la xarxa d’accés (FTTH, xDSL, Ràdio ,etc…) de connexió al servei.
  • Raons de força major en la infraestructura dels clients.

Contacta amb nosaltres i estudiarem el teu cas concret per oferir-te una solució 100% a la teva mida.

Els nostres clients opinen